Burundi Burundi

 • Sviatky a udalosti

  Burundi má v porovnaní s ostatnými africkými krajinami len málo sviatočných dní. Väčšinou sa vzťahujú k dejinným udalostiam krajiny, napríklad výročie zavraždenia princa Louisa Rwagasoreho, dediča trónu zastávajúceho účasť všetkých skupín vo vláde, ktorého vraždou v roku 1961 odštartovali politické nepokoje v krajine. Ďalší muž, ktorý zomrel krvavou rukou, bol prvý burundský prezident z kmeňa Hutuov, Melchior Ndadaye, a od jeho smrti v roku 1993 vládne v Burundi občianska vojna medzi Hutumi a Tutsimi. Ďalšie sviatky sa vzťahujú k osamostatneniu krajiny a kresťanským udalostiam.

  1. január – Nový rok
  5. február – Deň jednoty
  6. apríl – Deň prezidenta Ntaryamira
  1. máj – Sviatok práce
  5. máj – Nanebovstúpenie Krista
  1. júl – Deň nezávislosti
  15. august – Nanebovzatie Panny Márie
  13. september – Eid al-Adha
  13. október – Deň zavraždenia princa Louisa Rwagasoreho
  21. október – Deň zavraždenia prezidenta Melchiora Ndadayeho
  1. november – Sviatok všetkých svätých
  25. december - Vianoce