Burundi Burundi

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Do Burundi sa dostanete z Európy letecky, keď poletíte do Nairobi a odtiaľ na letisko Bujumbura. Výrazne sa neodporúča cesta z Tanzánie a Konžskej Demokratickej republiky loďou alebo po cestných komunikáciách, kvôli nestabilnej politickej situácii a zlému stavu používaného lodného parku. Z tohto dôvodu sa neodporúča spôsob lodnej dopravy ani zo Zambie. Pri cestách Burundi treba brať ohľad na to, že sú komunikácie v zlom stave a v období dažďov sú mnohé nezjazdné.