Afganistan Afganistan

  • Podnebie

    Je vnútrozemské, suché a veľmi premenlivé. Existuje niekoľko regionálnych variácií podnebia. Veľké rozdiely panujú hlavne medzi severom a juhom. Klíma severovýchodu je subarktické, čo prináša obyvateľom veľmi tvrdé, studené a suché zimy. Pohorie na hranici s Pakistanom je silne ovplyvnené Indickými monzúnmi, ktoré prichádzajú pravidelne v období júna až septembra. Tie prinášajú do oblasti veľkú vlhkosť a dážď.

    Priemerné zrážky na väčšine územia sa pohybujú medzi 40 - 400 mm za rok (väčšina zrážok tu navyše spadne medzi marcom a májom). Maximálnych hodnôt dosahujú práve v horských oblastiach hraničiacich s Pakistanom (až 800 mm zrážok na meter štvorcový za rok).

    Veľké rozdiely sú tiež v teplotách. V miestach, kam ešte zasahuje vplyv monzúnu sa priemerná letná teplota pohybuje od 25 do 32 stupňov a v zime od 0 do - 8 stupňov Celzia. Horské oblasti potom ponúkajú nezrovnateľne drsnejšie podmienky, kde v lete neprekročí teplota často ani 10 stupňov a v zime sa môže dosiahnuť až 35 stupňových mrazov. Juh krajiny je potom ovplyvnený hlavne svojou púštnou charakteristikou - teplom, suchom. Navyše sú v tejto oblasti časté veľmi prudké vetry, ktoré potom vyvolávajú piesočné búrky.