Afganistan Afganistan

  • Cestovné doklady

    Platný pas. Vízum je požadované od držiteľov všetkých druhov pasov. Platnosť pasu by mala byť najmenej 6 mesiacov odo dňa predpokladaného vstupu do Afganistanu.  Z bezpečnostných dôvodov sa zásadne neodporúča cestovať do Afganistanu vlastným vozidlom.

  • Víza

    Ministerstvo zahraničných vecí SR slovenským občanom odporúča, aby si pred cestou na zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu overili, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.

  • Colné a devízové predpisy

    Predpisy neupravujú povinnú zmenu valút. Kurz afganskej meny je značne kolísavý, nejednotný a inflačný. Do krajiny je zakázané dovážať alkohol, drogy a pornografické materiály. Z krajiny sa nesmú vyvážať historické predmety, drogy a ďalšie omamné látky.