Afganistan Afganistan

 • Sviatky a udalosti

  Afganský kalendár zahŕňa celú radu dní pracovného voľna, ktoré pripadajú na výročie významných udalostí spätých so vznikom islamského náboženstva či Afganskej islamskej republiky a ďalej osobné výročia významných postáv šiitského islamu. Je potrebné upozorniť, že niektoré sviatky sa riadia islamským lunárnym kalendárom a v iných rokoch preto pripadajú na odlišné dni európskeho kalendára. U náboženských sviatkov začína vždy ich oslava po západe slnka predchádzajúceho dňa (teda napr. 23.1.).

  Prehľad hlavných afganských sviatkov v roku 2013:
  24. 1. Deň osláv narodenia proroka Mohammada (tzv. "Mawlid") - pohyblivý sviatok
  15. 2. Deň oslobodenia (výročia odchodu vojsk ZSSR z krajiny)
  21. 3. Nový rok (tzv. "Nowrooz")
  28. 4. Výročie zvrhnutia vlády prezidenta Najibullah (tzv. "Mujahedeen Victory Day")
  19. 8. Deň nezávislosti - Štátny sviatok
  08. 8. Eid al-Fitr
  08. 9. Výročie úmrtia Ahmad Shah Massoud (tzv. "Martyrs' Day")
  14. 10. Day of Arafat (Deň pokánia, deň kedy Mohammad predniesol svoje kázne na rozlúčku pred posledným rokom svojho života na priestranstve u hory Arafat) - pohyblivý sviatok
  15.10. Eid al- Adha (sviatok obetovania) - pohyblivý sviatok

  Piatok je tu "nedeľa", čiže voľný deň. Neexistujú jednotné otváracie doby. Čas sa riadi podľa slnka a ročnej doby. Kvôli bezpečiu a nedostatku elektriny väčšinou po zotmení všetok ruch rýchlo utíchne a naopak, začína sa hneď za svitania.