Afganistan Afganistan

  • Flóra

    Asi 90% krajiny tvoria púšte, stepi a horská vegetácia. V znesiteľnejšom prostredí údolí južných pohorí rastie divý vinič, figovníky a prastaré lesy orechovníkov. Svahy pokrývajú lesy ihličnanov, niekedy aj 200 rokov starých, a pistáciovníkov. Husté kroviny rastú v údoliach riek.