Sýria Sýria

 • Rýchlokurz jazyka

  Jediným úradným jazykom v Sýrii je arabčina. V bežných situáciách mnohokrát započujete kurdský jazyk, arménsky jazyk, aramejčinu, čerkézštinu a francúzštinu. Vďaka prítomnosti francúzskych vojsk v Sýrii sa bez problému dohovoríte francúzsky a prečítate latinkou písaného sprievodcu v múzeách.

  Základné frázy francúštiny:
  Dobrý deň, (pane). Bojour, monsieur. (bö žu:r mesjö)
  Dobrý večer, (paní). Bonsoir, madame. (bö sua:r madam)
  Dobrú noc, (slečna). Bonne nuit, mademoiselle. (bon nui madmuazel)
  Dovidenia! Au revoir! (o revua:r)
  Ahoj! Salut! (salü)
  Ďakujem. Merci (mersi)
  Nie je zač. De rien. (de rjë)
  Áno. Oui (ui)
  Nie. Non (nö)
  čože? Comment? (komä)
  Prepáčte. Pardon (pardo)
  Prepáčte mi, prosím Vás. Excusez-moi (ekskuze mua)
  Prosím. S´il vous plait. (sil vu ple)
  Dobre! Bon! (bo)
  Veľa šťastia! Bonne chance! (bö šä:s)
  Kto je to? Qui est-ce? (ki es)
  Čo je to? Qu´est-ce que c´est? (keske se)
  To je všetko. C´est tout. (se tu)
  Rozprávam česky. Je parle tcheque. (že parl ček)
  Nerozprávam francúzsky. Je ne parle pas francais. (že ne parl pa frase)
  Koľko to stojí? Combien ca coute? (köbjä sa kut?)
  Chcela by som … Je voudrais.. (že vudre..)
  Kde je..? Oú est..? (u: e?)
  Kde bývate? Oú habitez-vous? (u:abitevu)
  Koľko je hodín? Quelle heure est-il? (kele:r etil)
  Volám sa.. Je m´appelle.. (že mapel)
  Bývam v... J´habite a... (žabit a)
  Rozprávam trochu francúzsky. Je parle un peu francais. (že parl äpë fräse)