Sýria Sýria

  • Ako tráviť čas

    Cestovanie do Sýrie sa výrazne neodporúča, pokiaľ nebude situácia v krajine stabilná. Dovtedy zostanú očiam návštevníkov skryté rímske, byzantské, križiacke aj moslimské pamiatky. Na obnove niektorých svetových unikátov už krajiny pracuje a na pomoc si prizvala odborníkov zo zahraničia.