Sýria Sýria

  • Fauna

    V Sýrii žije 125 druhov cicavcov, 394 druhov vtákov, 127 druhov plazov, 16 druhov obojživelníkov a 157 druhov rýb. Kvôli ľudskej činnosti vymizli zo Sýrie levy perzské, gepardy a leopardy. Najväčšími cicavce sú dnes medveď hnedý a vlk obyčajný. V divočine sa stretnete aj s líškou, hyenou, šakalom, lasicou, tchorom škvrnitým, mediarom Kapským a vydrou riečnou. Mačkovité šelmy zastupujú karakalové, mačky divoké a mačky púštne. V horách sa vyskytujú gazely, jelene, kozy bezoárové, kozorožce. Pri pobreží sa objavuje ohrozený tuleň stredomorský. Ľudia chovajú dobytok, ovce, kozy a hydinu.