Slovinsko Slovinsko

  • Cestovné doklady

    cestovný pas, platný najmenej na predpokladanú dobu pobytu, alebo platný občiansky preukaz (typ "karta"). Preukaz povinného zdravotného poistenia (vyplnený a potvrdený formulár E-111)

  • Víza

    bezvízový styk