Slovinsko Slovinsko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pre motoristov: OTP, vodičský preukaz (stačí slovenský VP), medzinárodná zelená karta povinného ručenia - je možné zakúpiť aj na hraniciach za cca 35 euro (os.auto). Najmä pri drahších autách námatkovo kontrolované vlastníctvo, pri požičanom vozidle je potrebné mať overené potvrdenie vlastníka o požičaní vozidla. Diaľničné poplatky (cestnina, s platnosťou ku dňu 15.05.2004) je možné platiť okrem slovinských toliarov tiež v nasledujúcich menách: EUR, HRK, USD, GBP a CHF. Pri platbe v cudzej mene je zvyšok spravidla vrátený v slovinských toliaroch.