Čad Čad

  • Zdravie

    Pred odjazdom sa odporúča návšteva odborného lekára - špecialistu na tropické choroby a konzultovať s ním zdravotné rizika spojené s cestou. Pri vlastnom pobyte je potrebné byť veľmi opatrný. Neodporúča sa stravovať v pouličných stánkoch a druhoradých reštauráciách, ale len v kvalitných hoteloch a stravovacích zariadeniach.    Najväčším zdravotným problémom, ktorému musí Európan čeliť, je malária. Pri krátkodobom pobyte je vhodné preventívne užívať antimaláriká - užívanie a výber liekov je žiadúce konzultovať s lekárom. Pri dlhodobom pobyte sa odporúča profylaxia prvé 3 mesiace (opäť je vhodné konzultovať s odborníkom, pretože dlhodobé užívanie antimalárík má vedľajšie účinky). Na zníženie rizika ochorenia maláriou sa odporúča nevychádzať v dobe po západe slnka a i pobyt vonku po zotmení obmedziť na minimum, ako aj vetrať len klimatizérmi. Pred pobytom vonku je nutné ošetriť si nezakryté časti tela ochranným prostriedkom proti hmyzu. Pri sebamenších zdravotných ťažkostiach je nutné navštíviť lekára.    Okrem povinného očkovania proti žltej zimnici sa odporúča tiež očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, B, meningitíde, tetanuq a proti týfusu.