Čad Čad

 • Cestovné doklady

  Platný cestovný pas.

  Medzinárodný očkovací preukaz s vyznačením očkovania proti žltej zimnici.

 • Víza

  Vízová povinnosť existuje. Odporúča sa pred cestou overiť si u príslušného zastupiteľského úradu Čadu, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.

 • Colné a devízové predpisy

  Bez povolenia nie je možné vyvážať historicky cenné predmety. Pri dovoze cenností a zahraničnej meny platí ohlasovacia povinnosť na hraniciach. Na podrobnosti dovozu a vývozu sa odporúča spýtať pri podaní žiadosti o vízum na príslušnom Veľvyslanectve Čadu