Bielorusko Bielorusko

  • Zdravie

    Pri vstupe do krajiny je povinné zdravotné poistenie. Cestujúci, ktorý nemá v danom dokumente explicitne uvedené, že poistenie je platné v Bielorusku (všeobecná platnosť pre Európu nestačí), si musí poistenie znovu kúpiť na hraniciach.