Bielorusko Bielorusko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pokiaľ sa slovenský vodič po Bielorusku pohybuje vlastným autom, pri pobyte do 3 mesiacov môže predkladať medzinárodný alebo slovenský vodičský preukaz. V prípade pobytu dlhšom než 3 mesiace je jeho povinnosťou požiadať miestne orgány o vystavenie bieloruského vodičského preukazu. Môže sa stať, že slovenský VP mu pri skončení pobytu nebude vrátený, bude teda musieť žiadať o výmenu bieloruského VP za slovenský po návrate do SR. Je nutné počítať s veľkým počtom policajných hliadok. Pokiaľ vodič po spáchaní dopravného priestupku odmieta zaplatiť pokutu, podľa miestnych zákonov mu ako donucovací prostriedok môže byť zadržaný vodičský preukaz. 
    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky upozorňuje občanov na skutočnosť, že pokiaľ sa vodiči s vozidlom včas nedostavia na pasové a colné odbavenie podľa doby platnosti dočasného povolenia dovozu vozidla (tzv. vremennyj vvoz) a víza, môžu príslušné orgány Bieloruskej republiky vozidlo zabaviť - konfiškovať. 
    Povinné poistenie automobilov je zavedené od 01.07.1999. Bielorusko je od marca 2003 členom poisťovacej sústavy "zelená karta". 
    Čakacia doba na hraničnom prechode Terespol/Brest je dosť dlhá, pri osobných autách je potrebné počítať minimálne s niekoľkými hodinami, niekedy aj dňami. Na hlavných cestných ťahoch sú vo vzdialenosti cca 50 až 60 km od seba zriadené stanovištia dopravnej polície (DAI) s ohraničeným prejazdným režimom (40 km/h, Prípadne STOP), kde je prevádzaná náhodná kontrola.