Írsko Írsko

  • Cestovné doklady

    V roku 1991 bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti, ktorá je od decembra 2003 opäť uplatňovaná v plnom znení (na cestovanie nie sú potrebné víza). Občania SR potrebujú na cestovanie do Írska cestovný pas s minimálnou platnosťou 6 mesiacov, resp. občiansky preukaz (za platný doklad je považovaný len občiansky preukaz novšieho typu vo forme identifikačnej karty). Veľvyslanectvo SR v Dubline odporúča občanom SR preukazujúcim sa pri vstupe do Írska občianskym preukazom, aby disponovali aj iným identifikačný dokladom s fotografiou.

  • Víza

    Existuje bezvízový styk pri pobyte kratšom ako 90 dní. Je nutné na hraničnom prechode preukázať účel cesty, spiatočný lístok, dostatočnú finančnú hotovosť - zhruba 127,-- EURO na deň na osobu. Pozvanie musí byť v anglickom jazyku. Pracovné vízum je nutné aj pre dobu kratšiu ako 90 dní. Prihlasovacia povinnosť platí len pri pobyte dlhšom než 3 mesiace. Musíte predložiť platný pas, 2 fotografie a doklady týkajúce sa vstupu do krajiny. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť potrestané vyhostením alebo finančnou pokutou.