Irán Irán

  • Zdravie

    Odporúčané očkovania - vírusová hepatitída typu A a B, brušný týfus, tetanus, prenosná detská obrna, záškrt, osýpky a besnota. Ochrana proti malárii.