Irán Irán

  • Sviatky a udalosti

    Iránsky kalendár zahŕňa celý rad dní pracovného voľna, ktoré pripadajú na výročie významných udalostí spätých so vznikom islamského náboženstva či Iránskej islamskej republiky a ďalej osobné výročia významných postáv šiitského islamu. Zo starých zoroastriánských sviatkov sa udržal sviatok nového solárneho roka (Nowrooz, "Nový deň").

    Je potrebné upozorniť, že niektoré sviatky sa riadia islamským lunárnym kalendárom a v iných rokoch preto pripadajú na odlišné dni európskeho kalendára.

    Ramadán v roku 2013 začal 9. júla a skončil 8. augusta. Všeobecne je iránsky ramadán oneskorený voči arabskému svetu o jeden až dva dni. Íd al-Adhá (sviatok po 30 dňoch od konca pôstneho mesiaca ramadánu) v Iráne nesprevádzajú žiadne oficiálne oslavy. V roku 2014 ramadán začínal približne o 10 dní skôr ako v roku predchádzajúcom.

    V Iráne používajú starý zoroastriánsky kalendár (od 21. marca do 20. marca nasledujúceho roku), ktorý je rovnako ako náš gregoriánsky o 10 (11) dní dlhší ako moslimský lunárny kalendár. Preto sa približne za každých 32 rokov rozchádza tento iránsky kalendár s moslimským o jeden rok. V roku 2011 začal 21. 3. v Iráne letopočet 1390.