Irán Irán

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Cestovanie mimo hlavných turistických centier sa odporúča organizovať prostredníctvom miestnych cestovných agentúr, t.j. s ich sprievodom. Treba mať na pamäti, že je veľa miest a oblastí, ktoré nie sú bežne prístupné cudzincom. Odporúčame mať pri sebe vždy aspoň kópie identifikačnej stránky pasu a stránky s iránskym vízom (alebo originál pasu). Je potrebné plne rešpektovať existujúce islamské pravidlá a zvyklosti. Odporúčame mať pri sebe telefonický kontakt na zastupiteľský úrad SR.