Filipíny Filipíny

  • Cestovné doklady

    cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate z Filipín.

  • Víza

    Občania Slovenskej republiky môžu na územie Filipín vstúpiť bez víz, ak ich pobyt neprekročí 30 dní (v platnosti od 1. augusta 2013). Pri vstupe do krajiny je potrebné sa preukázať platným pasom a spiatočným lístkom, resp. lístkom do nasledujúcej destinácie.