Filipíny Filipíny

  • Flóra

    Celkom 36 % rozlohy krajiny tvoria pôvodné lesy. Rastie v nich napríklad filipínsky mahagón a iné vzácne stromy. Vo vyšších oblastiach prevládajú borovicové lesy, na pobreží rastú mangrovy.