Filipíny Filipíny

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Cestná doprava je na súostroví komplikovaná a komunikácie sú v zlom stave a preplnené. Kvalita cestných komunikácií mimo hlavného mesta je nízka. Cestovanie na vidieckych cestách v nočných hodinách sa neodporúča. Cudzincom sa všeobecne odporúča letecká a lodná doprava.