Dánsko Dánsko

  • Cestovné doklady

  • Víza

    Pre občanov štátov v tzv. Schengenskom priestore a EU platí bezvízový styk.