Bahamy Bahamy

 • Cestovné doklady

  Na cestu je potrebný cestovný pas a odporúča sa, aby bol doklad platný ešte 6 mesiacov.

 • Víza

  Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča, aby si cestujúci pred cestou na zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu overili, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.  Pre občanov SR platí vízová povinnosť. Žiadosť o víza je možné podať na veľvyslanectve Veľkej Británie so sídlom v Bratislave. Slovenská republika nemá zriadené veľvyslanectvo na Bahamách, príslušným je veľvyslanectvo SR v Havane. Žiadosti podliehajú súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Bahamského spoločenstva, preto je nutné žiadosť podať s dostatočným predstihom, nakoľko oznámenie rozhodnutia o víze môže trvať aj dlhšie ako mesiac. Podľa informácií Veľvyslanectva Veľkej Británie v Bratislave je možné vízum na Bahamy získať aj na bahamskom konzuláte, kde je vybavovanie oveľa rýchlejšie. Ministerstvo zahraničných vecí SR slovenským občanom odporúča, aby si pred cestou overili rozsah svojej vízovej povinnosti s ohľadom na to, že v prípade jej zmeny nemusia byť slovenské úrady včas informované. Na podávanie informácií o aktuálnej vízovej povinnosti a podmienkach vstupu sú príslušné bahamské orgány. K žiadosti o vízum musí občan SR okrem iného predložiť platný cestovný doklad, spiatočnú či tranzitnú letenku a preukázať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na pobyt.  Na Bahamách neexistuje prihlasovacia povinnosť.

 • Colné a devízové predpisy

  Nie sú známe žiadne obmedzenia.
  Pre Bahamské spoločenstvo platia bežné dovozové limity. Každý dospelý môže doviezť 50 cigár, 200 cigariet alebo libru tabaku, 250 cl destilátov a rôzne predmety osobnej spotreby (napr. 2 fotoaparáty, cestný bicykel, rozhlasový prijímač a pod.).