Ukrajina Ukrajina

  • Víza

    Platnosť bezvízového styku pre občanov štátov Európskej únie, Lichtenštajnska a Švajčiarska, s účinnosťou od 1. septembra 2005, bol predlžený na dobu neurčitú podpísaním nariadenia číslo 1131/2005 dňa 28. júla 2005 prezidentom Ukrajiny. V súlade s vyššie uvedeným nariadením a na základe uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny číslo 917 sa ustanovujú nasledovné podmienky vstupu a pobytu na území Ukrajiny, ktoré sa dotýkajú aj občanov Slovenskej republiky: Občania štátov Európskej únie, Lichtenštajnska a Švajčiarska s bezvízovým režimom môžu v zmysle uvedeného nariadenia a uznesenia vstúpiť a zdržiavať sa na území Ukrajiny bez víz maximálne po dobu 90 dní v rámci 180 dní. Pre občanov Slovenskej republiky platí bezvízový styk, avšak slovenskí občania nesmú presiahnuť bez víz na území Ukrajiny 90 dní pobytu v rámci 180 dní.
    Platnosť cestovného dokladu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 3 mesiace od dátumu ukončenia cesty