Thajsko Thajsko

  • Cestovné doklady

    Pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate.

  • Víza

    Vízum nie je potrebné.

  • Colné a devízové predpisy

    Do Thajska môžete bezcelne doviezť veci pre osobnú spotrebu v primeranom množstve. Úplne zakázaný je dovoz i vývoz narkotik a pornografie. Vývoz je obmedzený v prípade starožitností, náboženských predmetov a divokých i domácich zvierat. Obmedzený je taktiež dovoz strelných zbraní a streliva, úplne zakázaný je vývoz pyrotechniky.