Líbya Líbya

  • Cestovné doklady

    cestovný pas a vízum

  • Víza

    Je zavedený vízový režim. Do Líbye je možné cestovať len na pozvanie, ktoré podľa dostupných informácií, líbyjská strana akceptuje len od rodinných príslušníkov, resp. od zamestnávateľov, ktorí majú povolenie na prijatie cudzincov do pracovného pomeru. Žiadny druh víza nie je možné dostať priamo na hraniciach. Predĺžiť víza je možné, aj keď v praktickom prípade to závisí len na úradníkovi, ktorý túto agendu vykonáva. Nemáme informácie o iných podmienkach pri udeľovaní víz. Líbyjská strana nesúhlasí s postupom resp. podmienkami, keď je vyžadovaná kaucia, predloženie letenky, príp. ďalšie požiadavky pre udelenie slov. víza. Líbyjskí občania nemajú podľa zákona právo vlastniť cudziu peňažnú menu (na kaucie). Tieto požiadavky však uplatňujú aj iné ZÚ a Líbya ich zatiaľ oficiálne nenapadla. V súvislosti s poplatkami za víza musíme konštatovať, že hodnota líb. meny je viac ako 10-krát nadhodnotená voči skutočnej kúpnej sile, čo znamená, že vyberané poplatky, v porovnaní s tými, ktoré platia naši občania pri cestách do Líbye, predstavujú v skutočnosti asi 10-krát menší poplatok (poplatok za líb. víza je LYD 120,-).

  • Colné a devízové predpisy

    Cudzie valuty je povinné deklarovať na hraniciach, kde vystavia potvrdenie, ktoré umožňuje vymeniť valuty v bankách za miestnu menu. Podľa zákona sa do Líbye nesmie dovážať alkohol a drogy. Postihy, najmä za pašovanie drog, sú veľmi prísne. Líbya má pomerne dobre vybavenú skupinu na odhaľovanie prevážaných drog.