Líbya Líbya

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pri ceste vlastným vozidlom je vyžadovaný medzinárodný technický preukaz a medzinárodný vodičský preukaz (formality na hraniciach značne urýchli, ak je k dispozícii preklad týchto dokladov do arabčiny).