Líbya Líbya

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Elektrické napätie v sieti je 220 V/50Hz, zásuvky v budovách sú väčšinou talianskeho typu.

  • Ďalšie upozornenia

    Organizovaná medzinárodná turistika je v začiatkoch. Vo vnútrozemí existuje niekoľko cestovných turistických organizácií a podľa skúseností diplomatických pracovníkov sú ich služby - z pohľadu miestnych podmienok akceptovateľné. Individuálna forma turistiky neprichádza v súčasnosti do úvahy

  • Telefonovanie

    Sieť mobilných telefónov existuje, avšak nefunguje služba typu "roaming".