Guyana Guyana

 • Cestovné doklady

  Pre vstup do krajiny potrebuje občan SR platný pas a vstupné vízum.

 • Víza

  Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.
  Vízum je jednorázové s platnosťou na 3 mesiace, o jeho predĺžení sa žiada v krajine. Slovenský občan môže získať niektoré z týchto druhov víz:
  - tourist (1 vstup);
  - business (single entry alebo multiple entry s platnosťou 1 alebo 2 roky);
  - courtesy (single entry s platnosťou 1-12 mesiacov alebo multiple entry s platnosťou 1 a 2 roky);
  - diplomatic (single entry alebo multiple entry s platnosťou 1 mesiac až 2 roky);

  Na získanie turistického víza je nutné predložiť:
  - 2 vyplnené formuláre;
  - 2 fotografie pasového formátu
  - pas platný aspoň ešte 10 mesiacov;
  - doklad o očkovaní proti žltej zimnici (odporúčame vziať so sebou aj na cestu);
  - spiatočnú letenku;
  - zaplatiť cca 12 USD;
  Na získanie business víza je okrem požiadavkov zhodných so žiadosťou o turistické vízum nutné predložiť:
  - poverenie vysielajúcej firmy zo SR a pozvanie prijímajúcej firmy v Guyane;
  - zaplatiť: - cca 1,5 USD za vízum na 3 mesiace single entry
  - cca 2 USD za vízum na 6 mesiacov multiple entry
  - cca 3 USD za vízum na 1 rok multiple entry;

  Návštevník Guyany nemusí svoj príchod hlásiť žiadnemu miestnemu úradu. Držitelia diplomatických pasov požiadajú o vízum nótou, vízum má platnosť 1 rok a je multiple.