Ekvádor Ekvádor

  • Cestovné doklady

    Občania SR potrebujú na vstup do krajiny platný cestovný pas. Bez víz sa môžu občania SR v krajine zdržiavať 90 dní. Pri vstupe do krajiny je cestujúci povinný na vyzvanie predložiť pasovej kontrole spiatočnú letenku, prípadne náležité finančné zabezpečenie cesty (20 USD / deň). Slovenská republika nemá zriadené veľvyslanectvo v Ekvádore, príslušným je veľvyslanectvo SR v Brazílií.

  • Víza

    Turistické víza sú udeľované automaticky pri vstupe do zeme, až do 90-tich dní pobytu. Pri opustení zeme leteckou cestou je potrebné uhradiť letiskový poplatok vo výške USD 25,-.