Ekvádor Ekvádor

  • Vlastnosti elektrickej siete

    110 V, 60 Hz striedavého prúdu, nutný adaptér

  • Ďalšie upozornenia

    Turistické zóny sú relativne bezpečné, napriek tomu sa doporučuje nenavštevovať odľahlé a osamotené miesta, nenosiť cenné predmety a vyššiu čiastku peňazí. Doporučuje sa využívať hotelové bezpečnostné schránky na uloženie cenností, cestovných dokladov a leteniek a ďalej zaobstarať si fotokópie dokumentov a leteniek a originály podľa možností uložiť na bezpečné miesto. V prípade krádeže je nutné se ihneď obrátiť na políciu a vypísať príslušné protokoly pre likvidačné riešenie škody v poisťovni. Pri cestách do vnútrozemia konzultovať program s HK SR a ponechať itinerár cesty. Dôkladne dodržujte základné pravidlá hygieny. Vyhýbajte se surovému ovociu alebo zelenine, pokiaľ si ich nemôžete olúpať alebo aspoň umyť nezávadnou vodou. Odmietajte ľad do nápojov, pokiaľ presne neviete z akého zdroja voda pochádza. Vodu pite vždy balenú alebo si ju chemicky upravujte. Buďte tak isto pozorní pokiaľ si budete kupovať jedlo na ulici. Dbajte na dostatočnú tepelnú úpravu potravín, hlavne mäsa a rýb. Hlavne pokiaľ sa pohybujete vo vyšších nadmorských výškach je kvalitné stravovanie a hlavne pitný režim veľmi dôležitý.