Džibutsko Džibutsko

 • Zdravie

  Povinné je očkovanie proti žltej zimnici. Celoročne môže hroziť malária. Ďalšie potrebné očkovania je vhodné konzultovať pred cestou s odborným lekárom. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť vhodnému cestovnému poisteniu.

  Úroveň miestnych bežných zdravotníckych zariadení nie je príliš dobrá, najmä mimo metropolu; vyššiu úroveň majú niektoré súkromné kliniky v hlavnom meste a najmä tunajšie francúzske nemocnice Hôpital Peltier (tel. 35 27 12) a Centre hospitalier des Armées (tel. 35 13 51 linka 4081).

  Zásobovánie liekmi je slušné vďaka väzbám na Francúzsko.

  Pri ošetrení sa platí v hotovosti.

  V prípade vážnejších ťažkostí je lepšie, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav, odletieť z krajiny.

  Je značne rozšírená prostitúcia a s ňou spojené pohlavné choroby, vrátane AIDS.