Dominika Dominika

  • Zdravie

    Zdravotnícka starostlivosť je obmedzená. Možný výskyt horúčkovitého ochorenia dengue, prenášeného bodnutím komárov. Odporúčame používať repelenty.

    Dominické nemocnice nie sú vybavené dekompresnou komorou, liečenie dekompresiou je možné len prevozom do USA. Lekári pri ošetrení očakávajú okamžitú úhradu zdravotníckych služieb.