Dominika Dominika

  • Cestovné doklady

    Pre vstup do krajiny je potrebný platný cestovný pas a príslušné vízum o ktoré možno požiadať na veľvyslanectve Veľkej Británie v Bratislave.

  • Víza

    Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.