Belgicko Belgicko

 • Dôležité kontakty

  Veľvyslanectvo Belgicka

  Schönburgstraße 8-10, 1040 Viedeň, Rakúsko

  Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bruseli

  Avenue Molière 195, 1050 Brusel
  Telefón:+32 2 340 14 60 ( sekretariát ),+32 23401462,+32 23463597 ( konzulárne oddelenie )
  Fax:+32 23401464, +32 23401467 (konzulárne oddelenie)
  Email: cg.brussels@mzv.sk
  Email konzulárneho oddelenia: cons.brussels@mzv.sk

  konzulárne oddelenie

  Núdzová linka:+32478621639
  Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

  Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel

  Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Brusel
  Telefón: +32 27436811
  Fax: +32 27436888
  Email :eu.brussels@mzv.sk
  Núdzová linka: +32475531754
  Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie.

  Dôležité telefónne čísla

  · Lekárska pohotovosť a hasiči = 100
  · Popáleniny = 070 / 245 245
  · Dopravné nehody=112
  · Červený kríž = 105· Polícia = 101
  · Informácie o národných číslach = 1307
  · Informácie o medzinárodných číslach = 1304

  Združenie krajanov

  SLOVENSKÝ KRAJANSKÝ SPOLOK V BELGICKU

  ADRESA: Avenue G. Bergmann 8, 1050 Bruxelles
  Tel./fax: 0032 / 2 672 07 44
  E-mail: kontakt@slovspolok.be

  SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA

  ADRESA: Rue Jenneval 10, 1000 Bruxelles
  Tel.: 0032 / 499 240071
  E-mail: mail@skmbrussels.be
  Web:https://www.skmbrussels.be/

  Facebookové skupiny

  Slovaci v Belgicku praca