Indonézia Indonézia

  • Zdravie

    Zodpovedajúcu zdravotnícku starostlivosť európskeho štandardu je možné získať iba v niekoľkých zariadeniach v hlavnom meste Jakarte. Na mieste je potrebné uhradiť náklady.    V Indonézii sa vyskytuje malária, žltá zimnica, dengue, týfus, hepatitída, cholera a ovčie kiahne. Indonézia nebola postihnutá SARS.