Indonézia Indonézia

 • Cestovné doklady

  cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov. Pri prílete do Indonézie je nutné vyplniť pasovú sprievodku a uchovávať ju v pase po celú dobu pobytu v krajine. Odletový diel pasovej sprievodky sa odovzdáva pasovému úradníkovi pri odlete z krajiny a za jeho stratu hrozí pokuta.

 • Víza

  vízum je nutné, vybavenie víz na indonézskej ambasáde v Bratislave, alebo prostredníctvom ck

  Podľa nového predpisu sa od mája roku 2003 víza vydávajú len na 30 dní pobytu.

 • Colné a devízové predpisy

  Zakázaný je nelegálny dovoz a vývoz drog, zbraní a pornografie. Bezcolne je povolený dovoz 200 ks cigariet alebo 50 ks cigár, 1 liter alkoholického nápoja. Zakázaný je vývoz chránených druhov fauny a flóry (CITES), starožitností a koralov. Dovoz a vývoz cudzej meny nie je limitovaný. Zastaralé predpisy limitujú dovoz a vývoz IDR na sumu 50 tis. IDR, v praxi sa však neuplatňujú. Pri odlete z letísk sa platí daň – pri medzinárodných letoch 100 tis. IDR, pri vnútroštátnych letoch od 7 do 20 tis. IDR.