Haiti Haiti

  • Zdravie

    Úroveň zdravotnej starostlivosti je nízka. Mimo hlavné mesto je zdravotná starostlivosť obmedzená. V prípade života ohrozujúceho zranenia môže nastať nutnosť využiť leteckú dopravu na náklady pacienta. V roku 1996 haitská vláda zakázala predaj haitských farmaceutických výrobkov. Upozorňujeme, že v niektorých domácnostiach, či odľahlých lékárňach sa tieto lieky môžu ešte vyskytovať.    V priebehu roka sa vyskytujú prípady malárie a horúčkovité ochorenie dengue. Odporúčame prijať príslušné opatrenia. Je vhodné rovnako očkovanie proti žltej zimnici. Haiti je krajina s najvyšším výskytom HIV pozitívnych prípadov na svete okrem subsaharskej Afriky.