Haiti Haiti

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Používanie taxislužby tzv. tap-tap nie je príliš bezpečné. Odporúčame, aby vás na letisku niekto očakával. Pri vedení vozidla je nutné preukázať sa medzinárodným vodičským preukazom.