Guinea-Bissau Guinea-Bissau

 • Cestovné doklady

  Pre vstup do Guiney-Bissau je vyžadovaný platný cestovný pas a vízum.

 • Víza

  O vízum je možné požiadať na Veľvyslanectve Guiney-Bissau v Bruseli, príp. inde. Odporúča sa pred cestou overiť na príslušnom zastupiteľskom úrade Guiney-Bissau, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.

 • Colné a devízové predpisy

  Miestna mena nesmie byť vyvážaná, porušenie nariadenia je trestané pokutou. Vývoz a dovoz voľne zmeniteľných mien je obmedzený.

  Na aktuálnu úpravu sa odporúča spýtať sa v súvislosti so žiadosťou o vízum.