Burkina Faso Burkina Faso

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný pas a platné potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici. Medzinárodný očkovací preukaz je kontrolovaný pri vstupe do krajiny.

  • Víza

    O vízum je možné požiadať na zastupiteľskom úrade Burkina Faso vo Viedni, na adrese Prinz Eugen Strasse 1A/3A, 1040 Vienne, tel. (431) 503 82 64 alebo v Berlíne, na adrese Karolingerplatz 10/11, 14 052 - Berlin, tel. (4930) 30105990. Pred cestou sa odporúča overiť si na príslušnom zastupiteľskom úrade, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.