Švajčiarsko Švajčiarsko

  • Cestovné doklady

    cestovný pas alebo občiansky preukaz

  • Víza

    Na základe Dohody medzi vládou SR a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti /Bern, 02.06.1998/, môžu občania oboch štátov vstupovať a zdržovať sa na území druhého zmluvného štátu 90 dní bez víz /turistika, návšteva/. Pri opakovaných cestách nesmie súhrnná doba pobytu v Švajčiarsku v priebehu jedného roku presiahnuť 6 mesiacov.