Fondy MCI kupujú online cestovnú agentúru INVIA.SK

Investičný fond MCI.TechVentures z poľskej finančnej skupiny MCI Management SA so zakúpením 50,10% podielu internetovej cestovnej agentúry INVIA.CZ sa stal majoritným vlastníkom spoločnosti i všetkých jej dcérskych firiem v INVIA.SK, INVIA.PL a INVIA.HU. Hodnota transakcie spadá do kategórie viac ako 10 miliónov PLN (96 mil. Sk), presná hodnota nebude zverejňovaná. Skupina cestovných agentúr INVIA sa tak stala jednou z najväčších investic v portfóliu fondov MCI.TechVentures.

Po dokončení transakcie bude mať materská firma INVIA.CZ ďalších 4 podielníkov, 3 české fyzické osoby, pôvodných zakladeteľov spoločnosti, a švajčiarsky investičný fond Internet Travel Holding AG, doposiaľ majoritného majiteľa. Všetci spoločníci sa zhodli na zámere vstúpiť s firmou na Varšavskú burzu v roku 2009. V managemente INVIA.CZ ani v ďalších dcérskych firmách, nedochádza bezprostredne k žiadnym zmenám.

Maciej Kowalczyk, investičný riaditeľ MCI zodpovedný za projekt hovorí: Dokončením tejto transakcie má MCI možnosť konsolidovať trh s online cestovaním v strednej Európe. Radi by sme v horizonte 2-3 rokov vybudovali významnú skupinu s obratom prevyšujúcim 250 mil. EUR. Vďaka nášmu portfóliu, ktoré zahŕňa dvoch najväčších hráčov v regióne: INVIA a TravelPlanet, sme na správnej ceste dosiahnúť tohto cieľa. Obe spoločnosti budú naďalej fungovať samostatne, kapitálovú konsolidáciu do budúcna nevylučujeme.

INVIA.CZ bola založená v roku 2002 a je už niekoľko rokov jednotkou v online predaji zájazdov v Českej a Slovenskej republike. Obrat zo všetkých služieb dosiahol v minulom roku celkovo 50,8 mil. EUR. Cestovná agentúra má sieť už viac ako 40 klientských centier po celej Českej republike a od roku 2007 zastúpenie v Poľsku a od roku 2008 v Maďarsku. Aktuálne sa pripravuje na ďalšiu expanziu do Rumunska.

Michal Drozd, zakladateľ a riaditeľ INVIA.CZ k predaja povedal : Dali sme prednosť finančnému investorovi pred strategickým, protože nový majiteľ nám umožní pokračovať v našej vlastnej obchodnej stratégii pri budovaní silnej pozície v Európe. Našim cieľom zostáva byť jednotkou v celom regióne strednej Európy s dôrazom na krajiny s vysokým potencionálnym rastom, medzi ktoré je možné zaradiť Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.K plánovanému vstupu na Varšavskú burzu Drozd dodal: Od predaja akcií očakávame zodpovedajúce zhodnotenie našich podielov a predovšetkým zisk finančných zdrojov pre expanziu a konsolidáciu v ďalších krajinách regiónu.

Skupina cestovných agentúr INVIA spolupracuje v stredoeurópskom regióne s 420 cestovnými kanceláriami, kde pre množstvo touroperátorov je najväčším províznym operátorom.

O cestovnej agentúre INVIA.SK:

Spoločnosť INVIA.SK, s.r.o., založená v máji 2005, je najväčšia online cestovná agentúra v Slovenskej republike a člen stredoeurópskej siete cestovných agentúr INVIA. V roku 2007 obrat INVIA.SK dosiahol 116 miliónov slovenských korún a tým svoj obrat zvýšila o celých 110 % oproti roku 2006. Taktiež počet zákazníkov zaznamenal rapídny nárast a to z 3 na 8 tisíc. Väčšinovým vlastníkom INVIA.SK je poľská investičná skupina skupina MCI Management SA.

Tlačové správy spoločnosti INVIA.SK sú k dispozíci na adrese http://press.invia.sk/tlacove-spravy/

Kontakt:

Michal Tůma, marketingový riaditeľ INVIA.SK
michal.tuma@invia.sk
tel.: +420226000051

O MCI Management SA:

MCI Management SA je kapitálový fond, ktorý sa špecializuje na investície do spoločností v obore moderných technológií v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. So spoločnosťou je verejne obchodované na Varšavskej burze od februára 2001.
www.mci.eu

Publikované: 30.04.2008