Guinea Guinea

  • Cestovné doklady

    Pre vstupe do Guiney je vyžadovaný platný cestovný pas a vízum.

  • Víza

    O vízum je možné požiadať na Veľvyslanectvoe Guiney v Bonne, príp. inde. Odporúča sa pred cestou overiť u príslušného guinejského zastupiteľského úradu, či sa podmienky pre pricestovanie nezmenili.

  • Colné a devízové predpisy

    Obmedzený je vývoz miestnej meny. Na aktuálnu úpravu sa odporúča spýtať v súvislosti so žiadosťou o vízum.