Královská města Nepálu ve stínu Himalájí

Nepál

Viac o hoteli

Dajte nám ešte chvíľku, prosím,
overujeme dostupnosť a ceny.

Královská města Nepálu ve stínu Himalájí

Číslo termínu: Kliknite pre zobrazenie čísla termínu

Kathmandu | Pátan | Bhaktapur | Čangu Nárájan | Pohkara | Manakamana | Bandipur

Abstract

Kathmandu | Pátan | Bhaktapur | Čangu Nárájan | Pohkara | Manakamana | Bandipur

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Kathmandu, královského města Nepálu – perly Himalájí s nejvyšší horou Mount Everest, rodiště Siddhártha Gautama – Buddhy, světově významnými buddhistickými a hinduistickými chrámy a nezapomenutelnou přírodou.
2. den: Přílet do Kathmandu, transfer do hotelu k odpočinku, ubytování, dle časových možností krátká pěší prohlídka města, společná večeře na uvítanou.
3. den: Časně ráno s ohledem na počasí fakultativně vyhlídkový let k Mount Everestu, prohlídka Kathmandu, celodenní okruh mikrobusem po nejznámějších památkách. Pašupatináth – nejposvátnější z hinduistických chrámových komplexů v Nepálu. Středem komplexu protéká posvátná řeka Bagmati, na jejímž břehu stojí hranice, kde probíhají kremační ceremonie. Návštěva dalšího kdysi královského města Pátanu, jehož původní název byl „město krásy“ – mj. náměstí Durbar s dřevěnými chrámy, buddhistický Zlatý chrám ze 12. století, královský palác, pagoda Kumbeshwar Mahadev Mandir, chrám „tisíce Budhů“ Mahabouddha, Ašókovy stúpy postavené na okraji města, každá za jednu světovou stranu. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
4. den:
Po snídani celodenní výlet mikrobusem do třetího královského města v údolí Kathmandu – Bhaktapur. Město s pěti náměstími, hlavní je Durbar s „Palácem 55 oken“, Zlatou bránou, chrámem Taleju a domy s krásnými dřevořezbami. Náměstí Tamaudi s pagodou Nyatapola, náměstí Dattatraya s chrámem zasvěceným božské trojici a 2 Hrnčířská náměstí. Odjezd severním směrem do překrásného a poklidného Čangu Nárájan. Prohlídka městečka s řadou historických budov, mj. třípatrový chrám z roku 323 patřící k nejstarším v oblasti…. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
5. den:
Po snídani přejezd autokarem z Kathmandu do Pokhary. Během cesty možnost pozorovat úchvatné přírodní scenérie Himalájí se zastávkami k fotografování. Návštěva chrámu Splněných přání Manakamana - výjezd nejdelší asijskou lanovkou, v podvečer příjezd do Pokhary, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani prohlídka Pokhary druhého největšího města v Nepálu. Mikrobusem k bělostné pagodě Míru (World Peace Stupa) s výhledem na jezero Phéva, Pokharu a masiv Annapurny. Cestou zpět návštěva horolezeckého muzea, ve kterém jsou k vidění věrné modely osmitisícovek, figuríny horolezců, historické předměty, informace o flóře a fauně a mnoho dalšího. Zastávka u vodopádů Devil´s fall a jeskynní svatyně Gupteshwor Mahadev Gupha. Návrat na hotel, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani volný den v Pokhaře nebo plavba lodí po jezeře Phéva Lake – druhé největší jezero v Nepálu, v jehož středu se tyčí chrám Tal Barahi Mandir zasvěcený bohyni Kálí. Východní část jezera je známá jako Lakeside s nekonečným pásem hotelů, chat, restaurací atd. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do Kathmandu, cestou zastávka v Bandipuru – nejšarmantnějším městečku Nepálu. Krátká procházka městečkem s newarskou architekturou a domy z 19. století, za jasného počasí možnost pozorovat panoramata s himalájskými obry – Annapurna, Manaslu, Himala Chuli, Ganesh Himal, volno k odpočinku či nákupům a pokračování v cestě do Kathmandu. Příjezd na hotel, večeře, nocleh.
9. den:
Po snídani volný den k prohlídce Kathmandu, možnost vycházky ke chrámu Svajambhunáth, jehož základy pocházejí z 5. století a patří tak k nejstarším památkám v Nepálu. Chrámový komplex na pahorku západně od centra se 365 schody a společností místních opic - odtud název „Opičí chrám“. Prastará stúpa je věhlasným symbolem nepálského buddhismu, věřící ji obcházejí dokola, aby se očistili. Při dobré viditelnosti je odtud výhled na celé údolí Kathmandu. V podvečerních hodinách transfer na letiště a odlet z Nepálu zpět do ČR.
10. den: Přílet do Prahy v ranních hodinách.

Fakultativní služby

• příplatek za jednolůžkový pokoj 8.990,-
• vyhlídkový let k Mt. Everestu 6.990,-
Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení.

Informace

K rezervaci nutno dodat: datum narození, státní příslušnost, číslo pasu a platnost pasu do od každého cestujícího.
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.
Nutno sjednat speciální cestovní pojištění pro tento zájezd.

CENA NEZAHRNUJE:

• vstupní vízum do Nepálu cca 40 USD (splatné na letišti v Kathmandu + 2x foto)
UPOZORNĚNÍ:
Pro tento zájezd je nutno sjednat speciální pojištění do nadmořských výšek.
DALŠÍ DOPORUČENÍ:
• V rámci programu navštívíte i různé náboženské památky, kde je nutné být náležitě oblečen, jinak není umožněn vstup dovnitř (ženy musí mít zakrytá ramena a kolena - doporučujeme šátek do kabelky a muži by měli mít též kalhoty pod kolena).
• Místní měnou je nepálská rupie (1 rupie = 100 paisů).
• Na cestu doporučujeme USD, které se na místě smění v místních směnárnách, případně v hotelech. Směnný kurz 1 USD = cca 100 nepálských rupií.
• Do Nepálu není žádné povinné očkování, nicméně jsou zde některá doporučená (nutno konzultovat se svým lékařem s ohledem na věk a zdravotní stav či s hygienickou stanicí) - tetanus, břišní tyfus, virová hepatitida A + B.

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu v turistické třídě Praha – Kathmandu – Praha včetně tax a příplatků
• 7 noclehů se snídaní v hotelech ****
• 7 večeří
• transfery dle programu
• lanovka ke klášteru Manakamana
• plavba lodí po jezeře Phéva
• vstupné do památkových objektů

• služby průvodce + místního průvodce
• pojištění dle zák. 159/99 Sb.


Vyberte si termín