Moldavsko Moldavsko

  • Zdravie

    Úroveň zdravotnej starostlivosti: je v porovnaní so SR kvalitatívne nižšia. Najmä štátne zdravotníctvo a zdravotnícke zariadenia sú slabo dotované, úroveň prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení a poskytovaná starostlivosť pacientom z hľadiska porovnania so SR nie je dostatočná. Pre vstup do Moldavskej republiky síce nie je povinné zdravotné poistenie, avšak vo vlastnom záujme odporúčame takéto poistenie uzavrieť. Vzhľadom na  ekonomickú situáciu v krajine bola obmedzená činnosť mnohých zdravotníckych zariadení. Vzhľadom na to, že medzi SR a Moldavskom nie je uzavretá dohoda o poskytovaní vzájomnej zdravotnej starostlivosti, si cudzinec, pokiaľ nie je poistený, musí hradiť ošetrenie a lekársku pomoc z vlastných prostriedkov. Je taktiež vhodné vziať si na cestu základné zdravotné potreby.