Informácie pre vytvorenie exportu katalógu

Nasledujúce informácie, dokumenty a nástroje slúžia jednotlivým cestovným kanceláriam ako návod k zostaveniu/nastaveniu exportu dát v Invia formáte pre následný export na web Invia.sk.

Venujte, prosím, pozornosť predovšetkým odporúčaniu ohľadom formy a formátu dát, ktoré je uvedené nižšie. K dispozícii je vám tiež vzorový XML dokument pre rýchlu orientáciu a XSD schéma pre detailný popis štruktúry dát. Výsledný XML export odporúčame otestovať pomocou Invia validátoru.

Nástroje a dokumenty

Doporučenie ohľadne formy a formátu dát

 • Komentáre k jednotlivým uzlom a atribútom sú popísané priamo vo vzorovom XML dokumente
 • Pre zrýchlenie importu je treba export jednotlivých typov termínov (katalog | firstminute | lastminue) umiestniť do oddelených súborov (napr. 1 .zip subor pre katalog a 1 .zip soubor pre lastminute)

História zmien vzorového XML dokumentu

Verzia 2.0 (6.12.2011)(25.3.2010)

 • Pridaný element <destinacia>.

Elementy krajina, lokalita a miesto sú teraz zahrnuté do elementu destinácia, aby bolo možné načítať k jednému zájazdu s viacerými krajinami viac lokalít, resp. k jednému zájazdu do jednej krajiny viac lokalít. Pôvodné zadanie dovoľuje k zájazdom, ktoré obsahujú viac krajín načítať iba jednu lokalitu, resp. k jednej krajine načítať iba jednu lokalitu, čím je pridaním elementu destinácia tento problém odstránený. I napriek tomu, že nezadávate k jednému zájazdu viac krajín a lokalít alebo k jednej krajine viac lokalít je doporučené využiť toto formátovanie.

 • Pridaný element <room_config>.

Element room_config obsahuje informácie o minimálnom a maximálnom možnom obsadení izieb.

Hodnota atribútu room code je voliteľná a slúži k prepojeniu medzi elementmi <room_config> a.

Hodnota atribútu capacity="3" vyjadruje maximálny počet osôb pre danú izbu.

Hodnota atribútu minadults="2" vyjadruje minimálny počet dospelých osôb v izbe.

Hodnota atribútu maxadults="2" vyjadruje maximálny počet dospelých osôb v izbe.

Hodnota atribútu minchildren="0" vyjadruje minimálny počet detí v izbe.

Hodnota atribútu maxchildren="1" vyjadruje maximálny počet detí v izbe.

 • Pridaný atribút <odlet_id>, resp. <odjazd_id> do elementu <cena>.

Tag <odlet_id>, rsp.  <odjazd_id> do elementu <cena> bol pridaný z toho dôvodu, aby boli oddelené termíny zájazdu s rovnakým dátumom,  inými odletovými, resp. odjazdovými miestami a cenami. V túto chvíľu sú termíny s rovnakým dátumom a rôznymi odletovými, resp. odjazdovými miestami spojené od jedného termínu, čo vedie k nedorozumeniu v prípade, že sú ceny pre každé odletové, resp. odjazdové miesto rôzne. Atribút odlet_id sa využije v prípade leteckej dopravy, atribút odjazd_id v prípade autobusovej dopravy. Hodnoty týchto atribútov sú voliteľné.

 • Pridaný element d_arrival_to_destination a d_departure_from_destination.

Tieto elementy nepatria medzi povinné položky Invia xml. Elementy nie sú informáciou o termíne príjazdu do a odjazdu z cieľovej destinácie, čo slúži k výpočtu počtu dní strávených v destinácii a počtu dní strávených cestou. Využitie sa prepokladá pri zájazdoch do exotických destinácií, pri ktorých je doba dopravy do cieľovej destinácie nezanedbateľná, a pri zájazdoch s nočnými preletmi všeobecne.

 • Atribút "cena" elementu zvozove_miesta.

Element zvozove_miesta teraz nesie nie len informácie o miestach, ktoré patria medzi zvozové miesta, ale zároveň atribút cena uvádza výšku príplatku za využitie tohoto zvozového miesta. Príplatky za zvozové miesto sa už teda neuvádzajú do kalkulácie zájazdu - teda do elementu cena, ktorý je súčasťou elementu termín.

Verzia 1.2 (25.3.2010)

 • Pridané nepovinné atribúty hotela do uzla zajazdy/zajazd/hotel. Možné hodnoty: viď XSD schéma.

Verzia 1.1 (15.12.2009)

 • Pridaný povinný atribút typ do uzla zajazdy/zajazd/term_group/termin. Možné hodnoty sú: katalóg | lastminute | firstminute.
 • Pridaný voliteľný uzol konecna_cena do uzla zajazdy/zajazd/term_group/termin.
 • Pridaný uzol povodna_cena do uzla zajazdy/zajazd/term_group/termin, ktorý je povinný v prípade typu termínu "firstminute".

Verzia 1.0

 • Nadefinovaná štruktúra Invia formátu XML dokumentu.