Hotel Chalupa Žďárky

Česká republika-Broumovsko

od 57 EUR za osobu

Vyberte termín

Ponuky termínov

Invia hodnotenie

web:hotel_no_rating 0,0/5
Invia

Sledujte predpokladaný vývoj cien v nasledujúcich mesiacoch

Vyberte si termín

Popis ubytovania

Číslo hotela: 51 258

Popis hotela pre vás pripravujeme.

Informácie o hoteli

  • Vzdialenosť od zjazdovky 33 km
  • Vonkajší bazén áno
  • TV áno
  • Chladnička áno
  • Wifi zadarmo áno
  • Kuchynský kút áno

Destinácia

Popis

"Broumovsko je malebnou krajinou hôr a údolí, skál a roklín, mozaikou lesov, lúk, pastvín a polí. Hlboko pod povrchom Polickej kriedovej panvy prúdi najčistejšia voda. Je to krajina obývaná a po storočia rozumne obhospodarovaná. Na každom kroku sa v nej stretávame s bohatou históriou. Pre túto krajinu je príznačná jej pestrosť a prelínanie krás prírody a histórie."

Neobyčajné prírodné krásy Broumovska boli po storočia hospodársky kultivované a obohacované o umelecké pamiatky pod správou benediktínskeho rádu. Vyváženým obhospodarovaním a hodnotným staviteľstvom vznikla svojbytná, harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina. Rovnováha medzi prírodou a človekom bola narušená až v posledných desaťročiach. Avšak ani zmeny po druhej svetovej vojne, ani vynútená premena vidieku za socializmu nedokázali zničiť ducha krajiny v ktorej sa pretína jedinečný prírodný základ s niekdajším múdrym vplyvom človeka v tak pevnom poriadku.

Broumovsko je známe predovšetkým svojimi prírodnými krásami. Ležia tu Adršpašsko-teplické skaly, najväčšie a najdivokejšie skalné mesto v Strednej Európe o rozlohe bezmála 18 km2 a nie menej zaujímavé Broumovské steny. Obe tieto národné prírodné rezervácie sú výnimočné svojím reliéfom a klimatickým režimom, ktoré umožňujú život pozoruhodných kvetín a zvierat. K ďalším maloplošným chráneným územím patrí prírodná rezervácia Ostaš a Krížová cesta a prírodné pamiatky Borek a Mačacie skaly. Leží tu taktiež viac ako 300 evidovaných lokalít vzácnych druhov rastlín a živočíchov i zaujímavých javov neživej prírody.

Broumovsko je zároveň mimoriadne cenné svojimi kultúrnymi pamiatkami. Nachádzajú sa tu dve mestské pamiatkové zóny - Broumov a Polica nad Metujou, dedinská pamiatková rezervácia - Křinice, dva benediktínske kláštory, zvláštna skupina deviatich barokových dedinských kostolov, najstarší drevený kostol v Čechách, výstavné murované statky broumovského typu, desiatky kaplniek, krížové cesty a stovky pieskovcových sôch a krížov mimoriadnej umeleckej hodnoty v obciach i vo voľnej krajine. Broumovský kláštor, kostoly a dedinské statky sú v architektúre pojmom. Kultúrne pamiatky však ležia v tieni prírodných krás - svedčí o tom aj ich neutešený stav a menší záujem návštevníkov.
  • Vzdialenosť od zjazdovky 33 km