Hongkong Hongkong

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Hongkong má rozvinutú a prepracovanú dopravnú sieť zahŕňajúcu verejnú aj súkromnú prepravu. Karta Octopus je platobný systém umožňujúci kúpiť lístky na všetky železnice, autobusy a trajekty v Hongkongu. Taktiež aj všetky parkovacie hodiny v Hongkongu akceptujú platbu kartou Octopus. Hongkong má viac druhov verejnej dopravy. Dve metrá, systém električiek, autobusovú prepravu, taxíky, trajekty. Hongkong má jedno letisko - Hong Kong International Airport v Chek Lap Kok.